Aktuality
Sem vložte podnadpis

Rekonstrukce podlahy v sokolovně

v roce 2017

Divišovští sokolové vybudovali svou sokolovnu na místě bývalého zájezdního hostince v roce 1929. Parkety, na kterých se ještě letos v zimě při plesech tancovalo, byly téhož data. Již v loňském roce TJ Sokol Divišov žádal o příspěvek na rekonstrukci podlahy v sále z dotačních programů Středočeského kraje, ale úspěšní jsme byli až letos.

Rekonstrukce je rozdělena do tří částí - demolice staré podlahy, stavba podkladu pro novou podlahu (betony, izolace) a nakonec pokládání nových parket a stavba dřevěného jeviště.

V srpnu 2017 proběhlo několik brigád, při kterých se vytrhaly staré parkety, vyvezly se podkladní vrstvy a vykopal základ pro nové betony. Staré parkety nebyly položeny na betonovém podkladu, jak jsme si mysleli, ale na několika centimetrové směsi malty a pilin, která ležela jen na zásypu - patrně šlo o suť ze zbouraného hostince Na koníčku. Celkem bylo vyvezeno na asi 15 valnících 55 m3 stavební suti, abychom dosáhli požadované třiceticentimetrové podkladové hloubky pro betony.

Celkem pěti brigád se zúčastnili nejen členové Sokola, ale i členové jiných divišovských spolků a sdružení, zejména hasičů a myslivců. Všem patří za pomoc a enthusiasmus, se kterým sa do demoličmích prací pustili, velký dík. Poděkování patří také Josefu Vytlačilovi, který nám zapujčil dopravník, aby bylo možné suť co nejjednodušeji dostat ven a Městysi Divišov za dosavadní podporu.

V souladu s požadavky dotačního Fondu sportu, volného času a primární prevence Středočeského kraje byla vypsána dvě výběrová řízení na zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavební a podlahářské části rekonstrukce. Pro podání nabídky bylo osloveno vždy pět firem. Vítězem a zhotovitelem stavebních prací je Miroslav Šindelář ze Všechlap, podlahářeských prací Roman Chmelíček z Domašína.

Stavební práce, tedy pokládání betonů a izolací, jsou již téměř dokončeny a v polovině října začnou s pokládáním parket a stavbou jeviště. Nakonec bude třeba sál ještě vymalovat a v lednu již proběhnou tradiční divišovské plesy v novém prostředí.

                                                 Za TJ Sokol Divišov                                                               Přemysl Míka

Výroční schůze T.J.Sokol Divišov

místo: sála sokolovny 24.3.2017 v 18.00 hod.

Tělocvičná jednota Sokol Divišov

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu členů T. J. Sokol Divišov

Program:

1. Zahájení a přivítání hostů

2. Ukázka cvičební hodiny

3. Volba orgánů valné hromady

4. Zpráva mandátové komise

5. Zpráva o hospodaření jednoty a návrh rozpočtu na rok 2017

6. Zpráva kontrolní komise

7. Zpráva o činnosti jednoty za rok 2016

8. Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů

9. Doplnění člena výboru

10. Volba delegáta na VH Župy Blanické

11. Diskuse

12. Schválení usnesení z valné hromady

13. Občerstvení

14. Volná zábava

          Těšíme se na Vaši účast!

                              Výbor T. J. Sokol Divišov