Aktuality
Sem vložte podnadpis

Výroční schůze T.J.Sokol Divišov

místo: sála sokolovny 24.3.2017 v 18.00 hod.

Tělocvičná jednota Sokol Divišov

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu členů T. J. Sokol Divišov

Program:

1. Zahájení a přivítání hostů

2. Ukázka cvičební hodiny

3. Volba orgánů valné hromady

4. Zpráva mandátové komise

5. Zpráva o hospodaření jednoty a návrh rozpočtu na rok 2017

6. Zpráva kontrolní komise

7. Zpráva o činnosti jednoty za rok 2016

8. Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů

9. Doplnění člena výboru

10. Volba delegáta na VH Župy Blanické

11. Diskuse

12. Schválení usnesení z valné hromady

13. Občerstvení

14. Volná zábava

          Těšíme se na Vaši účast!

                              Výbor T. J. Sokol Divišov