Historie a vznik Sokolu Divišov
Sem vložte podnadpis

Jak to všechno začalo

Stavba sokolovny v r. 1929

TJ Sokol Divišov

-  byl založen r. 1899 jako 7-mý ze 46-ti jednot na benešovsku. 

- 30 let cvičí po hospodách i venku. 

-  r. 1929 věnuje pan Jiří Šternberk svoji velkou hospodu s přilehlým majetkem Sokolu Divišov, aby pomohl jejich velkému nadšení. Dále se stará i o převod této nemovitosti a poplatek za tuto transakci ( asi 20 000.-Kč), hradí Sokolu formou daru k miléniu úmrtí sv.Václava. 

-  V dubnu r. 1929 bourají budovu hospody do základů a na jejím místě staví svoji sokolovnu, kterou v témže roce - týden po Mikuláši otvírají a při té příležitosti pořádají velkou zábavu ve vlastní sokolovně. !! 

-  r. 1940 Němci zakazují činnost Sokola jako vlastenecké organizace.  

-  Rok 1945 - obnovení činnosti Sokola s velkým nadšením. V r. 1948 po 10-ti letech opět se koná 11. všesokolský slet za účasti značné části divišovských, na  němž jako 13-ti letý cvičil bratr Josef Zelenka.

 R. 1949 vzniká sjednocená tělovýchova, v níž Sokol není a majetek Sokola je zabaven státem. V roce 1990 je Sokol v Praze na výstavišti opět obnoven. V červnu r. 1992  je Sokol Český Šternberk i Sokol Divišov opět obnoven a bratr Josef Zelenka vyřizuje navrácení majetku dle restitučního zákona.   

                                                                                                                                         


Rekonstrukce památníku v Divišově

- rok 2016 -

Památník obětem 1. a 2. světové války na Tyršově náměstí v Divišově byl kompletně zrekonstruován. Na tuto rekonstrukci obdržel městys Divišov dotaci z fondu Ministerstva obrany.

Před rekonstrukcí
Před rekonstrukcí
Po rekonstrukci
Po rekonstrukci