Aktuality
Sem vložte podnadpis

Rekonstrukce podlahy v sokolovně (rok 2017)

               Divišovští sokolové vybudovali svou sokolovnu na místě bývalého zájezdního hostince v roce 1929. Parkety, na kterých se ještě letos v zimě při plesech tancovalo, byly téhož data. Již v loňském roce TJ Sokol Divišov žádal o příspěvek na rekonstrukci podlahy v sále z dotačních programů Středočeského kraje, ale úspěšní jsme byli až letos.                                                     

               Rekonstrukce je rozdělena do tří částí - demolice staré podlahy, stavba podkladu pro novou podlahu(betony, izolace) a nakonec pokládání nových parket a stavba dřevěného jeviště. 

               V srpnu proběhlo několik brigád, při kterých se vytraly staré parkety, vyvezly se podkladní vrstvy a vykopal základ pro nové betony. Staré parkety nebyly položeny na betonovém podkladu, jak jsme si mysleli, ale na několika centimetrové směsi malty a pilin, která ležela jen na zásypu - patrně šlo o suť ze zbouraného hostince " Na koníčku ". Celkem bylo vyvezeno na asi 15 valnících 55 m3 stavební suti, abychom dosáhli požadované třiceticentimetrové podkladové hloubky pro betony.

                Celkem pěti brigád se zúčastnili nejen členové Sokola, ale i členové jiných divišovských spolků a sdružení, zejména hasičů a myslivců. Všem patří za pomoc a enthusiasmus, se kterým se do demoličních prací pustuli, velký dík. Poděkování patří také Josefu Vytlačilovi, který nám zapujčil dopravník, aby bylo možné suť co nejjednodušeji dostat ven, a Městysi Divišov za dosavadní podporu.

                 V souladu s požadavky dotačního Fondu sportu, volného času a primární prevence Středočeského kraje byla vypsána dvě výběrové řízení na zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavební a podlahářské části rekonstrukce. Pro podání nabídky bylo osloveno vždy pět firem. Vítězem a zhotovitelem stavebních prací je Miroslav Šindelář ze Všechlap, podlahářských prací Roman Chmelíček z Domašína. 

                 Stavební práce, tedy pokládání betonů a izolací, jsou již téměř dokončeny a v polovině října začnou s pokládáním parket a stavbou jeviště. Nakonec bude třeba sál ještě vymalovat a v lednu již proběhnou tradiční divišovské plesy v novém prostředí.

                                                                           Za TJ Sokol Divišov, Přemysl Míka

 

Valná hromada

23.3.2018

Výbor Sokolu Divišov Vás srdečně zve na Valnou hromadu, která se uskuteční v pátek 23.března o 18.00 hod. v sokolovně.

Valná hromada

2017

Valná hromada

18.3.2016

Ukázka cvičení na valné hromadě