Historie a vznik Sokolu Divišov

Jak to všechno začalo

Sokol Divišov - byl založen v r. 1899 jako sedmý ze 46 -ti jednot na benešovsku. 30 let cvičí po hospodách i venku. V r. 1929 věnuje pan Jiří Šternberg svoji velkou hospodu " Na koníčku " s přilehlým majetkem Sokolu Divišov, aby pomohl jejich velkému nadšení. Dále se stará i o převod této nemovitosti a poplatek za tuto transakci ( asi 20 000,-Kč) hradí Sokolu formou daru k miléniu úmrtí sv. Václava. V dubnu r. 1929 bourají budovu hospody do základů a na jejím místě staví svoji sokolovnu. Týden po Mikuláši téhož roku, tedy 8 měsíců od začatí stavby - pořádají sokolové až neuvěřitelně, velkou zábavu již ve své vlastní sokolovně. !!! 

- r. 1940 Němci zakazují činnost Sokola jako vlastenecké organizace. V roce 1945 je s velkým nadšením obnovena činnost Sokola. Po deseti letech v roce 1948 se koná 11. všesokolský slet za účasti značné části divišovských. Jako 13-ti letý na něm cvičí i p.Josef Zelenka. V roce 1949 vzniká sjednocená tělovýchova, v niž Sokol není !  Majetek Sokola je zabaven státem. Znovuobnovení Sokola se konalo v Praze na výstavišti až v r. 1990 a v r. 1992 v červnu obnovuje Sokol Český Šternberk i Sokol Divišov p.Josef Zelenka, který vyřizuje navrácení majetku dle restitučního zákona. V roce 1992 se konala v Divišově ustavující schůze Sokola.

Darovací smlouva

mezi Jiřím Šternbergem a Tělocvičnou jednotou Sokol v Divišově - 16. září 1929

Stavba sokolovny

Stavba sokolovny v r. 1929 


Rekonstrukce památníku v Divišově

- rok 2016 -

Památník obětem 1. a 2. světové války na Tyršově náměstí v Divišově byl kompletně zrekonstruován. Na tuto rekonstrukci obdržel městys Divišov dotaci z fondu Ministerstva obrany.

Před rekonstrukcí
Před rekonstrukcí
Po rekonstrukci
Po rekonstrukci