Oddíl Nohejbalu 

Nohejbal

TJ Sokol Divišov

Novodobá historie nohejbalu v Divišově se píše někdy od začátku devadesátých let, kdy se skupina kamarádů dohodla na tom, že udělají něco pro tělo a půjdou si o sobotním večeru do tělocvičny kopnout do míče - zahrát si nohejbal.

Hrálo se však pouze v zimním období, s nástupem teplejšího počasí ale hra ustala. Rovněž pravidla i počet hráčů na hřišti byli značně volnější, spíš domluvená, aby co nejvíce vyhovovali většině hráčů. Postupem času se však zákonitě zvyšovala celková úroveň nohejbalu. A s tím souviselo i postupné přibližování základním nohejbalovým pravidlům a změny kolektivu. Někteří kamarádi odešli a přišli zase noví.

V souběhu s tím byla zároveň znovuobnovena činnost sokolské organizace v Divišově a jejími členy se stala i část hráčů nohejbalu. Velkou změnou v naší činnosti se stala nabídka Sokola na zprovoznění venkovního hřiště a provedení nezbytných terénních úprav. To nám umožnilo hrát i v létě, čímž se nohejbal stal celoroční činností. Další podstatnou změnou se stalo díky novým možnostem hraní rozhodnutí zúčastňovat se turnajů pořádaných v našem okolí. Tyto obě změny přinesly další zlepšení naší hry, protože jsme viděli nové herní činnosti a měli jsme možnosti si je nacvičit.

S naší účastí na turnajích v okolí úzce souvisela i skutečnost, že jsme poznávali další zapálené hráče nohejbalu. Při těchto setkáních se začal postupně objevovat i požadavek na pořádání pravidelné soutěže pod záštitou nohejbalového svazu. Obrysy postupně nabývali stále jasnějších rozměrů a v roce 2005 jsme se stali zakládajícími členy Okresního nohejbalového svazu s dlouhodobou soutěží. K tomu se ještě časem přidala starost (i radost) s výchovou mládeže.

Naše činnost pokračuje až do dnešních dní. Můžeme říci, že původní myšlenka "otců zakladatelů" je aktuální až do dnes - rádi děláme pohyb pro sebe. Proto rádi přivítáme každého, kdo se pohybu nebojí a má chuť něco dělat.