Zápisy ze schůzíZápis ze schůze konané 7. 12. 2018