Fotogalerie
Sem vložte podnadpis

Stavba sokolovny v r. 1929